Atıksu Arıtma Tesisi Anahtar Teslim

Dünya'daki endüstriyel gelişime paralel olarak, çevresel sorunlarda artmaktadır. Çevresel sorunları çözmek,ekonomik ve uygulanabilir arıtma tesislerini kurmak ancak ve ancak çevre konularının çok iyi bilinmesi ile mümkündür. Çevremizin kirlenmesinin önlenmesi, içme suyu temini ve atıksuların zararsız hale getirilmesi için gerekli çözümlerin yolu Çağıl Arıtma Sistemleri ile iletişim kurmaktan geçiyor. Çağıl Arıtma Sistemleri faaliyet alanı kapsamında Fiziksel, Kimyasal ve Endüstriyel Arıtma Tesisleri, Biyolojik Paket ve Ön Arıtma Ekipmanları, Betonarme Atıksu Arıtma Tesisleri imalatı, Sıyırıcılar, Izgara ve Elekler, Havalandırıcılar, Karıştırıcılar, Kum Filtreleri, Yağ Ayırıcıları, Paslanmaz ve Çelik Tanklar, Susuzlaştırma Ekipmanları, Kanal Kapakları imalatı, Proje, Danışmanlık, Montaj ve Servis Hizmetleri bulunmaktadır.