Biogaz Tesisleri Kurulması

Biogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan gaz karışımıdı. Çıkan gazın ısınma ve ocaklarda kullanılabileceği gibi, kojenerasyon sisteminde de kullanılarak hem elektrik, hem ısı aynı zamanda üretilebilir. Bu işlem sonunda da elde edilen mükemmel gübre tekrar tarımda kullanılabilir. Biogaz %45 ile %65 oranında metan, %35-45 oranında da karbondioksit ihtiva eder. Ayrıca içinde %1-2 oranında azot, hidrojen sülfür ve değişik miktarlarda su buharı da bulunmaktadır. Çağıl Arıtma Sismleri olarak biogaz tesislerini anahtar teslim kurmaktayız.