Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi

Tesisler kalifiye personele teslim edilmelidir. 10.000 eşdeğer nüfus değeri için en az bir uzman arıtmacı gereklidir. Tesisle ilgili projeler, ilgili kanunların yönetmeliklerin işletme ruhsatı ve kazalardan korunma yönetmelikleri hazır olmalıdır. Yeni olan arıtma tesisi işletmeye alınmadan önce atıksu ve çamur yapılan nehir suyu veya kuyu suyu ile doldurularak bütün makinelerin işlevi denenir. Deneme işletmesinde; atıksu alınarak sırayla biyolojik kademe ve özümleme gerçekleştirilir. Yapılan işlemlerden emin olmak için kimyasal muayeneler yapılmalıdır. Izgaralar, kum tutucular, çökeltme havuzları, biyolojik arıtma yöntemleri, çamur özümleme ve çamur susuzlaştırma hakkındaki bilgiler bölümler halinde daha sonra kısaca açıklanacaktır. Güvenilir işletme değerleri elde edebilmek için çok sayıdaki ölçüm cihazları işletme talimatına göre temizlenmeli ve kalibre edilmelidir. İlave olarak aktif çamurun katı madde miktarı, çamur indeksi, mikroskobik muayenesi gereklidir.